giảm nghèo Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Giảm nghèo

Tag: giảm nghèo

Quảng Ninh: Quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là đồng bào vùng DTTS, miền núi, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển KT-XH

An Giang: Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả

An Giang đã và đang tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách giảm nghèo, trong đó chú trọng đến việc triển khai thực hiện hiệu quả, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững.

[Infographic] Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm xuống dưới 3% trong năm 2020

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên cả nước ước tính giảm còn dưới 3% vào năm 2020.

Đà Nẵng: Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Ngày 1-10, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh đã ký ban hành Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Thái Nguyên: Chương trình xóa nghèo bền vững đi vào cuộc sống

Sau 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và có nhiều chính sách phù hợp để hỗ trợ người dân thoát nghèo.

[Infographics] COVID-19 xóa bỏ thành tựu giảm nghèo của thế giới

Đại dịch COVID-19 có thể đẩy hàng chục triệu người rơi vào tình trạng nghèo, xóa bỏ thành tựu giảm nghèo duy trì nhiều năm của thế giới.

Vùng dân tộc đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,79%/năm

Theo Ủy ban Dân tộc, tổng số xã, thôn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 gồm 2.139 xã thuộc 46 tỉnh và 3.973 thôn của 48 tỉnh, TP.

Năm 2020: Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo

Xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2020, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh, không để hộ tái nghèo.

Tổ chức “Tết trồng cây” đảm bảo hiệu quả, tránh mang tính hình thức

Việc tổ chức phát động “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo điều kiện để mọi đối tượng có thể tham gia

[Infographic] Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo vào cuối năm 2019

Trong giai đoạn 2016-2018, toàn thành phố đã giảm được gần 52.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm xuống còn 1,16% vào cuối năm 2018, về đích trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Huyện Giang Thành (Kiên Giang): Thực hiện tốt công tác giảm nghèo

(Moitruong.net.vn) – Những năm qua, UBND huyện Giang Thành (Kiên Giang) luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo một...