sử dụng nước Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Sử dụng nước

Tag: sử dụng nước

Đề xuất miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hết năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Chính phủ xem xét miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020

Sử dụng nước tiết kiệm trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(Moitruong.net.vn) - Tại Việt Nam biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ làm cho các thách thức về nguồn nước trở nên phức...