tái chế rác thải nhựa

Bà Rịa- Vũng Tàu: Tổ chức tuần lễ thu gom, phân loại, tái chế rác thải nhựa tại huyện Côn Đảo
Tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo sẽ diễn ra từ đầu tháng 8/2022.