thách thức pháp luật

Ông Võ Văn Thưởng: Xử nghiêm minh vi phạm có tính chất thách thức pháp luật, dư luận xã hội
Moitruong.net.vn – Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, 3 vụ là nhóm “báo sạch”, Nguyễn Phương Hằng, thao túng thị trường chứng khoán là những sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận đã được xử lý nghiêm minh.