thiếu nước sinh hoạt

Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu thủy điện bảo đảm cấp nước cho hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn
Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) vừa có văn bản yêu cầu các thủy điện bảo đảm cấp nước cho hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn.