Thúc đẩy Cần Thơ, Thanh Hóa phát huy lợi thế trở thành thành phố hiện đại, phát triển

Moitruong.net.vn

– Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Cần Thơ ở vùng ĐBSCL; vị trí chiến lược về kinh tế – xã hội, đối ngoại và quốc phòng an ninh của Thanh Hóa

Đưa Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại, đậm bản sắc ĐBSCL

Sáng 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng toàn thể các đồng chí trong Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tham dự.

Bộ Chính trị cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Cần Thơ sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, Cần Thơ chưa thực sự là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chưa trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, chưa thực sự là đô thị hạt nhân của vùng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh tình hình mới, Bộ Chính trị nhất trí về cơ bản với những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm, đô thị hạt nhân của vùng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh. Đến năm 2045, Cần Thơ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Cần Thơ cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp, trước hết là thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên cơ sở phát huy ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế của thành phố và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng.

Bộ Chính trị nhấn mạnh Cần Thơ cần quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, hướng tới trung tâm ứng phó với biến đổi khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng, TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, phát huy vai trò trung tâm và trở thành hạt nhân liên kết của vùng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bộ Chính trị lưu ý Cần Thơ cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng – an ninh; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng bộ Cần Thơ cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, gợi mở tại cuộc họp, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, chuẩn bị kỹ đề án.

Việc Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ có ý nghĩa rất quan trọng vào thời điểm này. Tinh thần của nghị quyết sẽ được triển khai ngay vào Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới, tạo khí thế mới để Đảng bộ, nhân dân Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh phải thấm thía sâu sắc hơn nữa, phân tích đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của Cần Thơ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiềm năng, lợi thế của Cần Thơ để tiếp tục khai thác, phát huy, vươn lên không chịu thua kém các địa phương khác.

Cần Thơ có vai trò quan trọng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải, địa bàn trọng điểm chiến lược về quốc phòng – an ninh, luôn được Đảng, Nhà nước ưu tiên trong chính sách đầu tư, phát triển.

Cần Thơ có nhiều tiềm năng, lợi thế, nằm ở vị trí trung tâm, là cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong, lại vừa có cảng biển, cảng hàng không quốc tế, tài nguyên thiên nhiên phong phú, với hậu phương rộng lớn là cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, thuận lợi phát triển không chỉ nông nghiệp mà cả du lịch, kết nối giao thông, hợp tác quốc tế.

Cần Thơ có bề dày truyền thống yêu nước cách mạng, đặc sắc văn hóa, cần được khơi dậy, phát huy, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, đưa Cần Thơ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn sắp tới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Cần Thơ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, đoàn kết, tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Cần Thơ sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Những định hướng xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ mới sẽ được Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới cụ thể hóa thành các mục tiêu thiết thực, với những giải pháp khả thi, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thanh Hoá tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để cho ý kiến về Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Chính trị thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thanh Hóa là vùng “địa linh, nhân kiệt”, có nhiều thuận lợi phát triển toàn diện cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Nơi đây có đầy đủ 5 năm loại hình giao thông, nằm trên con đường huyết mạch từ Bắc vào Nam, kết nối đồng bằng sông Hồng với Bắc Trung Bộ, Tây Tây Bắc và Bắc Lào với biển. Tỉnh có khu kinh tế Nghi Sơn với nhiều ưu đãi đầu tư. Ngoài ra, địa phương có tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhiều di sản văn hóa đặc sắc với hơn 990 năm lịch sử, là điều kiện thuận lợi để kết nối với các địa phương khác và thu hút đầu tư.

Vì vậy, Tổng bí thư mong muốn, khi chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, cần phân tích rõ những điểm trên, nêu cao tinh thần nỗ lực, không cam chịu đói nghèo. Tỉnh cần xây dựng được chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương.

Thanh Hoá cần ưu tiên một số công việc làm trước, có tầm nhìn xa trên cơ sở quy hoạch, chủ động đề xuất cơ chế chính sách để thoát khỏi tình trạng thu nhập thấp, vươn lên làm giàu.

Mai An