tiếp tay

Bắc Giang: Công khai xử lý người bao che, tiếp tay hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý
“Công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu các phòng, đơn vị, chính quyền cấp xã có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật”, là một trong những yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đặt ra với các sở, ban ngành, đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.