tỉnh Quảng Ninh

Vụ đô thị lấn vùng đệm vịnh Hạ Long: Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, bản đồ vịnh Hạ Long tỉ lệ 1:50.000 không thuộc phạm vi quản lý của bộ, cần đối chiếu đất dự án với ranh giới vịnh để làm rõ.