tỉnh Thái Bình

Rà soát, xác định chi tiết quy mô diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải trên thực địa
Liên quan đến quyết định thu hẹp diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải để quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng sang khu đô thị, du lịch, sân golf gây tranh cãi trong dư luận thời gian vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về vấn đề này.