tỉnh Thái Bình

Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2024: Hào khí Đông A-Tiếng vọng ngàn năm
Thái Bình là vùng đất phát tích, hưng nghiệp của vương triều Trần, là nơi vua Trần Thái Tông sinh ra, gia tộc nhà Trần gây dựng cơ nghiệp. Hàng năm, Lễ hội đền Trần được Nhân dân xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà, Thái Bình) tổ chức nhằm tri ân công đức của các vị vua triều Trần.