vấn đề môi trường

Nhiệt điện than Việt Nam (Bài 3): Tìm giải pháp cho vấn đề môi trường
Moitruong.net.vn – Mặc dù đóng vai trò chủ đạo trong toàn hệ thống cung cấp điện quốc gia, tuy nhiên, nhiệt điện than đang vấp phải những vấn đề lớn cần có giải pháp cụ thể trong việc xử lý khí thải và tro, xỉ hướng tới giải quyết bài toán về vấn đề môi trường.