vi khuẩn

Tuyên Quang thực hiện cải tạo môi trường nước hồ Tân Quang
UBND thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra nguồn nước và xử lý vi khuẩn, rêu, tảo tại hồ Tân Quang.