Xuân Giáp Thìn 2024

Huyện Ba Vì (Hà Nội) phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024
Ngày 19/2, (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2024), huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tết Trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Giáp Thìn 2024 tại tuyến đường liên xã Tây Đằng - Vật Lại thuộc Thị trấn Tây Đằng.