Bắc Giang xếp thứ 9 về chỉ số bảo vệ môi trường

Trường Sơn|12/02/2023 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) công bố kết quả thực hiện bộ chỉ số PEPI năm 2021. Bắc Giang đạt tổng điểm 70,35, xếp thứ 9 cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2020.

Với xếp hạng thứ 9, Bắc Giang đứng sau các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bà Rịa -Vũng Tàu, Trà Vinh, Cần Thơ, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long, Quảng Ninh. Tổng điểm bộ chỉ số PEPI thấp nhất là tỉnh Đắk Nông với 51,30 điểm.

bac-giang.jpg
Một góc nhà máy xử lý rác thải xã Kiên Thành.

Đây là lần thứ hai Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành xếp hạng theo bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư.

Đồng thời, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Nội dung bộ chỉ số được cấu trúc thành hai nhóm như: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT với 4 nhóm tiêu chí, 11 tiêu chí thành phần, 26 chỉ số đánh giá và đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống với 4 nhóm tiêu chí, 1 chỉ số đánh giá.

Thực hiện công tác BVMT, Bắc Giang có nhiều chỉ số thành phần đạt cao, góp phần nâng thứ hạng. Cụ thể, tỷ lệ số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo đạt 100%, xếp thứ nhất; xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng xếp thứ 5; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường Bắc Giang đứng thứ 3 cả nước. Đây là chỉ số phản ánh mức độ quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật về BVMT tại các đô thị trên địa bàn, là cơ sở để đánh giá kết quả xử lý nước thải sinh hoạt đô thị của các tỉnh, TP.

Bắc Giang có 56,36% nước thải khu đô thị được xử lý nước đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn đạt hơn 43,65%, đứng thứ 7. Tỉnh đã khắc phục, không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cụ thể như: Đã cải tạo hệ thống xử lý nước thải, cải tạo hồ chứa nước thải tại khu giết mổ trâu bò Phúc Lâm và xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải công suất 1.500 m3/ngày đêm ở làng nghề nấu rượu xã Vân Hà (Việt Yên); đầu tư khu xử lý rác thải tại một số bệnh viện.

Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường

Bắc Giang nhận rõ vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác BVMT. Đó là tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu BVMT vẫn đạt thấp (66,86%), xếp 61/63 tỉnh, TP. Do đó đã kéo giảm 22,39%, tương ứng giảm 0,1 điểm trong tổng điểm đánh giá của tỉnh. Chỉ số thành phần tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu về BVMT; số lượng phương tiện giao thông công cộng trên 10.000 dân đô thị cũng đạt thấp (chỉ số phản ánh mức độ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông công cộng để giảm nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí di động) cũng đạt thấp.

Tỷ lệ cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường chưa đạt kế hoạch. Nguyên nhân là do một số CCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng, được giao cho trung tâm phát triển quỹ đất và CCN cấp huyện quản lý, chưa bố trí kinh phí đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của CCN.

Ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, Bắc Giang đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp BVMT. Đầu tư cho công tác BVMT ngày càng tăng. Những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị về môi trường được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Các khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tỷ lệ thu gom rác thải, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh ngày càng tăng; không làm phát sinh thêm mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Dù vậy vẫn còn một số hạn chế về đầu tư một số dự án và công tác quản lý nhà nước về BVMT.

Để nâng hạng bộ chỉ số PEPI, Bắc Giang tập trung giải quyết vấn đề môi trường, trong đó tiếp tục thực hiện tốt việc huy động toàn dân thu gom, xử lý rác thải ra môi trường. Duy trì vận hành thường xuyên và hiệu quả các khu xử lý, lò đốt rác; nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị chuyên trách thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Rà soát, kiểm tra, đánh giá các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh để có giải pháp phòng ngừa, xử lý.

Trên quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với BVMT nên trong lựa chọn, thu hút đầu tư, Bắc Giang ưu tiên dự án sử dụng ít nhân công, hàm lượng công nghệ cao và BVMT. Đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực tế, năm 2022, toàn tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với 56 cơ sở, đề nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với 15 cơ sở vi phạm với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ví dụ như Công ty cổ phần Thương mại Sơn Thạch (Yên Dũng) bị xử phạt 440 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang xếp thứ 9 về chỉ số bảo vệ môi trường