bảo quản thực phẩm

Những ảnh hưởng của chất bảo quản thực phẩm tới sức khỏe
Moitruong.net.vn – Lợi ích và độ an toàn của nhiều phụ gia thực phẩm nhân tạo, trong đó có cả chất bảo quản là chủ đề gây tranh cãi giữa các viện khoa học chuyên môn hóa về khoa học thực phẩm và độc tính học.