bệnh đậu mùa khỉ

Cả nước có 121 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
Theo Bộ Y tế, mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng. Tính đến nay, cả nước đã ghi nhận 121 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 6 ca tử vong.