Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường: Ô nhiễm không khí chủ yếu do chỉ số bụi mịn tăng cao

Moitruong.net.vn

– Theo Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà, ở các thời điểm nhất định trong năm xảy ra hiện tượng “nghịch nhiệt” thì chỉ số chung về ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP.HCM ở mức cao.

Sáng 10/11, Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến, cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà trả lời câu hỏi về vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị. Theo đó, Bộ trưởng nhìn nhận đây là vấn đề mang tính chất cảnh báo với nhiều đô thị ở nước ta.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn

Với Hà Nội và TP.HCM, Bộ trưởng TN-MT cho biết, vào một số thời điểm, không khí ô nhiễm nhiều hơn. Đặc biệt trong tháng 7, chỉ số này ở mức xấu. Nhưng các chỉ số chung về ô nhiễm không khí đối với các thành phố ở nước ta là trung bình, chủ yếu ô nhiễm do tăng chỉ số bụi mịn.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một Quyết định về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí (Quyết định số 985a ngày 1-6-2016) và Bộ TN-MT đã tham mưu để ban hành một Chỉ thị hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch này.

“Và đặc biệt, trong Luật Bảo vệ môi trường lần này thì chúng ta đã quy định rất rõ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, quy định thứ nhất là về trách nhiệm thực hiện quyền Hiến định đó là cung cấp thông tin chất lượng môi trường chung, trong đó có môi trường không khí cho người dân được biết và cảnh báo liên quan đến an toàn sức khoẻ của người dân.

Thứ hai, Luật quy định về quan trắc môi trường và thường xuyên cung cấp thông tin cho người dân thông qua hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, theo vùng và địa phương và đặc biệt quan tâm tới vấn đề quan trắc xuyên biên giới.

Thứ ba, dự thảo Luật cũng đã xem xét, điều chỉnh các hệ thống liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật môi trường, đặc biệt là quy chuẩn môi trường chất lượng không khí.

“Với quy chuẩn này thì chúng tôi đã áp dụng quy chuẩn cao nhất của châu Âu, tức là liên quan tới sức khoẻ của chúng ta là hoàn toàn áp dụng theo quy chuẩn này để thay thế cho một số quy chuẩn trước đây mà chúng ta chưa nghiên cứu kỹ các tác động”, Bộ trưởng cho biết.

Theo Bộ trưởng, trong thời gian vừa rồi chúng ta đã tăng cường các trạm quan trắc, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh có các trạm quan trắc tự động và bắt đầu sử dụng các trạm này để cung cấp số liệu thường xuyên.

Khánh Ngọc