bốc mùi

Lâm Đồng: Xử lý nghiêm các trường hợp xả thải gây ô nhiễm hồ Xuân Hương
Trước tình trạng các hồ lắng quanh hồ Xuân Hương đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra, chỉ đạo nóng, yêu cầu UBND thành phố Đà Lạt xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xả nước thải gây ô nhiễm hồ.