bốc mùi

Lạng Sơn: Cá chết nổi trắng hồ điều hòa trung tâm thành phố
Nước hồ Phú Lộc nhiều ngày nay chuyển màu, bốc mùi, cá chết trắng nổi từng góc hồ vừa mất mỹ quan thành phố vừa ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh, nhất là bán hàng ăn của nhiều hộ dân.