Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Cần Thơ: Chủ động phòng, tránh dịch bệnh trên đàn vật nuôi
Moitruong.net.vn – TP Cần Thơ đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bảo vệ đàn gia súc, gia cầm do thời tiết đang vào thời điểm chuyển mùa, mưa và nắng nóng bất thường rất dễ xảy ra dịch bệnh.