chợ truyền thống

Thị trường hàng hoá mồng 5 Tết: Chợ truyền thống trở lại hoạt động bình thường
Theo Bộ Công Thương, qua khảo sát thị trường hàng hoá ngày mùng 5 Tết cho thấy hầu hết các hệ thống phân phối, chợ truyền thống đều hoạt động bình thường, giá thực phẩm không có biến động.