cô giáo

Chồng u não, hai con trai chậm phát triển, cô giáo mầm non rất cần được giúp đỡ
"Đức nhà em ngày càng yếu. Mấy nay, nếu không có gia đình và bạn bè giúp đỡ thì chúng em không biết phải làm sao".