cô giáo

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023: Tuyên dương 58 thầy, cô giáo xuất sắc
Đó là những người thầy công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2021-2025, được tuyên dương tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).