dân kêu

Phản hồi bài báo Nghi Sơn (Thanh Hóa): Dân “kêu cứu” vì nhà máy sản xuất bao bì xả khói gây ô nhiễm môi trường
Ngày 05/7/2022, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đăng tải bài viết: “Nghi Sơn (Thanh Hóa): Dân “kêu cứu” vì nhà máy sản xuất bao bì xả khói gây ô nhiễm môi trường”. Bài báo thông tin Nhà máy giấy của Công ty TNHH Miza Nghi Sơn hoạt động xả khói đen, mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đã có văn bản phản hồi.