dầu mỏ

Vào năm 2030, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng dư thừa dầu “đáng kinh ngạc”
Theo nhận định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể sẽ dư thừa nhiều dầu mỏ vào năm 2030.