Giỗ Tổ Hùng Vương

Sôi nổi nhiều hoạt động du lịch tại Phú Yên trong dịp lễ lớn
Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5 năm nay. Phú Yên triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc. Đây là những hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa hè năm 2023.