Hà Nội tăng cường bảo vệ môi trường, cấp nước sạch trong xây dựng nông thôn mới

Hoàng Anh|11/10/2023 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện nội dung trên. Đặc biệt là tập trung nguồn lực lớn, có trọng điểm của nhà nước và đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội cho công tác bảo vệ môi trường, cấp nước sạch nông thôn, bảo đảm an toàn thực phẩm…

nuoc-sach.jpg
Công nhân Trạm cấp nước xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) kiểm tra quá trình cấp nước sạch cho người dân. Ảnh: Báo Hanoimoi

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn, bền vững; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, phấn đấu đưa vùng nông thôn của Thủ đô trở thành nơi đáng sống.

Kế hoạch cũng nêu rõ 8 mục tiêu về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong giai đoạn đến năm 2025, trong đó: Ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường; 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Thành phố cũng hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt tại các địa phương; bảo đảm ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định; triển khai 1-2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện trở lên với công nghệ phù hợp…

Trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, thành phố phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận tương đương hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm; 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, đạt 100% với tiêu chuẩn dùng nước 105-110 lít/người/ngày; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt ít nhất 70%; bảo đảm cấp nước sạch sinh hoạt quy mô hộ gia đình cho các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước cấp tập trung.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch; triển khai lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch, dự án của cơ quan, đơn vị để thực hiện chương trình; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện kế hoạch này...

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch tại địa phương theo đúng quy định. Đồng thời khuyến khích, thu hút và phát huy vai trò của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tại địa phương trong việc thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tăng cường bảo vệ môi trường, cấp nước sạch trong xây dựng nông thôn mới