Hố “tử thần”

Quảng Bình xác định nguyên nhân xuất hiện hai 'hố tử thần'
Sở Khoa học Công nghệ (KHCN) tỉnh vừa tiến hành khảo sát và xác định nguyên nhân xuất hiện 2 hố sụt lún xảy ra ở khu vực nhà dân tại thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa).