kiểm tra xử lý

Lâm Đồng: Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo kiểm tra, xử lý ô nhiễm nguồn nước suối Đại Lào, sông Đại Bình
Liên quan đến nguồn nước suối Đại Lào, sông Đại Bình bị đục ngầu, ô nhiễm trong thời gian qua. Thành ủy Bảo Lộc giao UBND TP Bảo Lộc phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng rà soát, xác minh làm rõ.