ô nhiêm rác thải nhựa

Hơn 80% tổng lượng rác thải nhựa rò rỉ vào đường thủy tại Việt Nam
Mới đây, Ngân hàng thế giới (Worldbank) đã thống kê 10 loại nhựa phổ biến nhất (chiếm hơn 80% tổng lượng rác thải nhựa) rò rỉ vào đường thủy tại Việt Nam.