Quảng Ninh: Hội nông dân đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường

Bảo An|11/09/2022 09:30

Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh duy trì nhiều mô hình như biểu dương 50 gia đình tiêu biểu thực hiện “5 không, 3 sạch”; mô hình "Biến rác thành tiền"; trang bị 45.245 thùng rác công cộng để phân loại rác tại gia đình...

qn.jpg
Người dân phường Đông Triều (TX Đông Triều) tham gia vệ sinh môi trường đường giao thông.

Thời gian qua, hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác vận động nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là các hoạt động hưởng ứng sự kiện, chủ đề lớn về môi trường, như Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường...

Cùng với đó, các cấp hội nông dân còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường; kỹ thuật thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; vận động, hướng dẫn hội viên nông dân sản xuất theo quy trình trồng trọt, chăn nuôi vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn VietGAP. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn.

Hàng năm, Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh đều đưa chỉ tiêu “Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường” thành một trong những chỉ tiêu chính để xếp loại. Trên cơ sở đó, các cấp hội xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện các chương trình, hoạt động. Đặc biệt, qua chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự tham gia tích cực của hội viên nông dân trong thực hiện tiêu chí môi trường.

Cùng với đó, Hội nông dân còn đăng ký với cấp ủy chính quyền địa phương hàng trăm công trình xây dựng nông thôn mới, như: di chuyển chuồng trại chăn nuôi xa nơi ở; xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường không rác; tuyên truyền giải phóng mặt bằng làm đường liên thôn... Đồng thời duy trì nhiều mô hình như biểu dương 50 gia đình tiêu biểu thực hiện “5 không, 3 sạch”; mô hình "Biến rác thành tiền"; trang bị 45.245 thùng rác công cộng để phân loại rác tại gia đình...

Nhờ các hoạt động trên nên môi trường nông thôn tại Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, không gian môi trường ở nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Hội nông dân đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường