Sở NN-PTNT

Phú Thọ: Đầu tư: trên 412 tỷ đồng gia cố, cải tạo đê kết hợp giao thông
Sở NN&PTNT Phú Thọ đã thực hiện cải tạo, gia cố gần 27km đê kết hợp giao thông ở các tuyến đê gồm: Đê bao Đông Nam thuộc địa phận thành phố Việt Trì, tuyến đê tả sông Thao thuộc địa bàn huyện Hạ Hòa và tuyến đê tả sông Thao từ thị xã Phú Thọ đến cầu Phong Châu với tổng mức đầu tư trên 412 tỷ đồng.