sở xây dựng

Hà Nội: Kiểm tra, đánh giá các dự án xử lý rác thải không hoạt động
Tới đây, Sở TN&MT Hà Nội “Kiểm tra, đánh giá các dự án xử lý rác thải không hoạt động” có đề cập đến Nhà máy xử lý rác Phương Đình (H. Đan Phượng) và Dự án khu xử lý rác thải H. Đông Anh thuộc Cty CP Đầu tư Thành Quang đã nhiều năm không hoạt động, gây lãng phí...