Sông Dương Tử

Nước sông Dương Tử ở Trung Quốc thấp kỷ lục trong gần 160 năm
Một đợt nắng nóng đang tấn công khoảng một nửa diện tích Trung Quốc, buộc cơ quan khí tượng nước này phải lần đầu tiên phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ - mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất ở Trung Quốc.