Sông Dương Tử

Nhiều thành phố miền Bắc Trung Quốc nhiệt độ có thể lên tới 39 độ
Do ảnh hưởng của áp suất cao ấm, hầu hết các khu vực của thành phố Tế Nam, nhiệt độ ​​sẽ tăng lên hơn 37 độ C trong ngày 15/5 và tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài trong 3 ngày, một số nơi có thể lên đến 39 độ C.