sông Lam

Rác bủa vây sông Lam, gây ô nhiễm môi trường
Bãi rác tự phát dưới chân cầu Bến Thủy nước chảy lênh láng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Rác thải tồn đọng lâu ngày, gặp mưa lũ trôi xuống sông Lam, khiến cho nước sông đứng trước nguy cơ ô nhiễm.