Tây Hồ

Tây Hồ (Hà Nội): Kiên quyết xử lý vi phạm về PCCC “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trên địa bàn
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh, xử lý vi phạm PCCC phải làm hết trách nhiệm của mình với tinh thần cao nhất và đặc biệt là cũng sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong bất cứ những vấn đề để làm sao phải hạn chế thấp nhất những tổn thất không đáng có xảy ra.