Tình hình hồ thủy điện ngày 13/7/2023: Phía Bắc tăng, phía Nam giảm nhẹ

Hạ Vy|13/07/2023 14:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo cơ quan chức năng, tính đến ngày 13/7/2023, tình hình hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; hồ thủy điện vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giảm nhẹ.

6-td-son-la.jpg
Thủy điện Sơn La ( ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày 13/7/2023, lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ nhiều, tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ; Khu vực Tây Nguyên thấp, giảm nhẹ so với hôm qua.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ; Khu vực Tây Nguyên dao động nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc mực nước cao (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang).

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Các hồ thủy điện nhỏ khu vực Bắc Bộ đang tăng công suất phát điện do lượng nước về nhiều.

Các hồ mực nước thấp: Thác Bà, Bản Vẽ.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao dộng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ giảm. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ:

Các hồ thủy điện lưu lượng về nhiều, hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Lai Châu: 1160 m3/s; Hồ Sơn La: 2551 m3/s; Hồ Hòa Bình: 1779 m3/s; Hồ Thác Bà: 130 m3/s; Hồ Tuyên Quang: 208 m3/s; Hồ Bản Chát: 90.8 m3/s.

Mực nước các hồ giảm nhẹ so với ngày hôm qua, mực nước hồ/ mực nước chết:

Hồ Lai Châu: 284.81 m/265 m

Hồ Sơn La: 194.12/175 m

Hồ Hòa Bình: 94.87/80m

Hồ Thác Bà: 48.57/46 m

Hồ Tuyên Quang: 100.32/90m

Hồ Bản Chát: 450.06/431m.

Khu vực Bắc Trung Bộ:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Trung Sơn: 170 m3/s; Hồ Bản Vẽ: 61 m3/s; Hồ Hủa Na: 51.38 m3/s; Hồ Bình Điền: 3.12 m3/s; Hồ Hương Điền: 98 m3/s.

Mực nước các hồ giảm nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

Hồ Trung Sơn: 153.56/150 m (qui định tối thiểu: 150.0m)

Hồ Bản Vẽ: 156.05/155.0 m (qui định tối thiểu: 159.0 đến 164.7 m)

Hồ Hủa Na: 218.40/215 m

Hồ Bình Điền: 63.96/53 m (qui định tối thiểu: 62.1 đến 64.6m)

Hồ Hương Điền: 50.16/46 m (qui định tối thiểu: 48.2 đến 49.6m)

Khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Thác Mơ: 116 m3/s; Hồ Trị An: 810 m3/s.

Mực nước các hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

Hồ Thác Mơ: 201.99/198 m.

Hồ Trị An: 54.6/50 m.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ A Vương: 21.6 m3/s; Hồ Đăkđrink: 28 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 39.78 m3/s; Hồ Sông Tranh 2: 20.34 m3/s; Hồ Sông Ba Hạ: 200 m3/s; Hồ Sông Hinh: 7 m3/s.

Mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành, giảm nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

Hồ A Vương (MN hồ/ MNC): 358.26/340 (qui định tối thiểu: 352.8 đến 354.9m)

Hồ Đăkđrink: 398.89/375 (qui định tối thiểu: 389.8m đến 391.4m)

Hồ Sông Bung 4: 217.82/205 m (qui định tối thiểu: 210.1 m đến 211.2m).

Hồ Sông Tranh 2: 156.25/140m (qui định tối thiểu: 151.1 m đến 152.3m).

Hồ Sông Ba Hạ: 102.59/101 m (qui định tối thiểu: 102.1m đến 102.7 m)

Hồ Sông Hinh: 202.72/196 m (qui định tối thiểu: 201.5m đến 202.2m)

Khu vực Tây Nguyên

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 206 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 75 m3/s; Hồ Đại Ninh: 98 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 71.76 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 23.2 m3/s; Hồ Ialy: 142 m3/s; Hồ Pleikrông: 72 m3/s; Hồ Sê San 4: 152 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 21.45 m3/s.

Mực nước các hồ dao dộng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

Hồ Buôn Kuốp: 410.54/409 m

Hồ Buôn Tua Srah: 470.26/465 m (qui định tối thiểu: 466.6m đến 469.6m)

Hồ Đại Ninh: 867.97/860m (qui định tối thiểu: 861.5 m đến 863.0m)

Hồ Hàm Thuận: 583.36/575m

Hồ Đồng Nai 3: 574.02/570 m

Hồ Ialy: 497.53/490 m

Hồ Pleikrông: 542.26/537m

Hồ Sê San 4: 211.54/210m

Hồ Thượng Kon Tum: 1149.03/1138 m

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình hình hồ thủy điện ngày 13/7/2023: Phía Bắc tăng, phía Nam giảm nhẹ