TP Hà Giang: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Moitruong.net.vn

– Thành phố Hà Giang phấn đấu đến năm 2025 tất cả các xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu, gắn với đó là hình thành các làng văn hóa du lịch kiểu mẫu.

Tối 3-8, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cho lãnh đạo thành phố Hà Giang.

Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

10 năm qua, người dân các xã đã đóng góp gần 20 tỷ đồng (đóng góp bằng tiền hơn 1,4 tỷ đồng; hơn 155 nghìn ngày công và hiến hơn 114 nghìn m2 đất). Qua đó, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, thay đổi bộ mặt nông thôn. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, thành phố Hà Giang cũng đã vận dụng các chính sách của Đảng, Nhà nước để hỗ trợ nhân dân các xã phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn ba xã chỉ còn 1%.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, trong giai đoạn tới, tỉnh Hà Giang tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu tới năm 2025 sẽ có thêm hai huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Riêng thành phố Hà Giang, phấn đấu đến năm 2025 tất cả các xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu, gắn với đó là hình thành các làng văn hóa du lịch kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường nông thôn, đặc biệt là vấn đề xử lý chất thải, rác thải, nước sạch và khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc. Để các xã của thành phố Hà Giang là những miền quê đáng sống, là hình mẫu về du lịch cộng đồng của tỉnh.

Gia Linh (t/h)