tràng an

Đông Triều (Quảng Ninh): Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt hoạt động khi chưa được phê duyệt lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Mặc dù, chưa được phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng Công ty cổ phần Gốm Đất Việt đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 90% các hạng mục tại nhà máy để sản xuất ngói.