trồng rừng gỗ lớn

Người dân Phú Yên thay đổi nhận thức, tích cực trồng rừng gỗ lớn
Mô hình trồng rừng gỗ lớn tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên bước đầu làm thay đổi nhận thức của người dân địa phương về mật độ rừng trồng, đồng thời sử dụng các giống có chất lượng cao vào trồng rừng gỗ lớn.