Ukraine

Nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm 82% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu
Báo cáo của Viện Năng lượng Anh (EI) cho thấy nhiên liệu hóa thạch chiếm 82% tổng mức tiêu thụ năng lượng của thế giới năm 2022, tiếp nối tình hình từ năm 2021. Lượng khí thải nhà kính cũng tăng 0,8% khi thế giới dùng nhiều năng lượng hơn.