ứng phó hạn mặn

Sóc Trăng: Nhiều giải pháp ứng phó hạn, mặn xâm nhập
Mới đây, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2024.