Vì một Việt Nam xanh

Greentrips Vietnam hoạt động vì một Việt Nam Xanh - Sạch - Đẹp
Ngày 07/7/2022, tại TP.HCM, ông Nguyễn Châu Long, thành viên ban điều hành văn phòng Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam tại Tp. HCM đã tiếp nhận quản lý cộng đồng Greentrips Vietnam.