12 Tháng Mười, 2017 - 09:19

Phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

(Moitruong.net.vn) – UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

xa-nuoc-thai-vao-nguon-nuocHà Nội tiến hành phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Theo quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí có lưu lượng nước thải phát sinh từ 20m3/ngày đêm trở lên.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện và thị xã tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí trên địa bàn quận, huyện và thị xã có lưu lượng nước thải phát sinh dưới 20m3/ngày đêm.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước cho người nộp phí. Tiến hành rà soát, thống kê, đo đạc, đánh giá, lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải phục vụ cho việc thẩm định tờ khai phí, quản lý phí hoặc kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở có nước thải công nghiệp. Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, điều chỉnh phân loại đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn để cập nhật danh sách các cơ sở thuộc đối tượng quản lý đã được phân cấp, thông báo đến người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trước ngày 11/3 hàng năm.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện/thị xã thông báo 01 lần/năm số phí phải nộp cho các cơ sở sản xuất, chế biến thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có lưu lượng xả thải dưới 20m3/ngày đêm.

Tiến hành kiểm tra, điều tra, thống kê, rà soát, phân loại, cập nhật, phục vụ cho việc xác định đổi tượng nộp phí, quản lý đối tượng chịu phí theo quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, điều chỉnh phân loại đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn để cập nhật danh sách các cơ sở thuộc đối tượng quản lý đã được phân cấp.

Đối với các cơ sở có hoạt động thải nước thải công nghiệp lưu lượng lớn hơn 20m3/ngày đêm: Hàng quý, kê khai số phí phải nộp trong vòng 05 ngày vào đầu tháng đầu tiên của quý tiếp theo nộp Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, bảo đảm tính chính xác của việc kê khai. Nộp đủ và đúng hạn số tiền phí phải nộp theo Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng chậm nhất không quá 10 ngày kể từ khi nhận được Thông báo.

Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải công nghiệp trung bình trong năm tính phí dưới 20m3/ngày đêm nộp phí cố định một lần cho cả năm theo Thông báo của UBND cấp huyện, thời hạn nộp phí không muộn hơn ngày 31 tháng 3.

Đối với các cơ sở sản xuất có yếu tố an ninh và bí mật quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thì kê khai số phí phải nộp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Nộp đủ và đúng hạn số tiền phí phải nộp theo Thông báo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, nhưng chậm nhất không quá 10 ngày kể từ khi nhận được Thông báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND Thành phố về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thiên Bình (T/h)

Môi trường tv
Sôi động thị trường tết trung thu 2018

Sôi động thị trường tết trung thu 2018

Huyện Gia Lâm: Tổ chức lễ phát động ra quân vệ sinh môi trường tuyến sông Cầu Bây

Huyện Gia Lâm: Tổ chức lễ phát động ra quân vệ sinh môi trường tuyến sông Cầu Bây

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 11

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 11

Quận Cầu Giấy (Hà Nội): Cần xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường

Quận Cầu Giấy (Hà Nội): Cần xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường

Hưng Yên: Cần xử lý nghiêm DNTN Thanh Bình và các DN hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Hưng Yên: Cần xử lý nghiêm DNTN Thanh Bình và các DN hoạt động gây ô nhiễm môi trường