12 Tháng Năm, 2018 - 08:44

Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên nước

(Moitruong.net.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Các tổ chức, cá nhân và nhân dân tận dụng tối đa nguồn nước mặt – Ảnh minh họa 

Theo đó nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước, phục vụ quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch UBND Tiền Giang chỉ thị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thị hành để nhân dân nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân, các tổ chức, đoàn thể trong việc giám sát hoạt động thi công các công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý, bảo việc nguồn tài nguyên nước có hiệu quả.

Đồng thời, thực hiện quản lý việc cấp phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và đăng ký khai thác nước dưới đất đảm bảo đúng theo Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước; các quyết định, kế hoạch, đề án, phương án, văn bản chỉ đạo của TTg Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh về tài nguyên nước.

Khuyến cáo cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân tận dụng tối đa nguồn nước mặt, đối với nước dưới đất chỉ nên sử dụng cho vùng khan hiếm nước mặt; ưu tiên khai thác nước dưới đất có chất lượng nước tốt để phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt, chế biến lương thực, thực phẩm.

UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Sở TN&MT chủ trì, triển khai, hướng dẫn tổ chức đăng ký, quản lý việc khai thác nước dưới đất đối với các công trình khai thác nước có lưu lượng <10m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định hiện hành. Cùng với đó, chủ trì, rà soát các văn bản quy định pháp luật của địa phương, các thủ tục hành chính do địa phương ban hành hoặc công bố có liên quan đến thủ tục hành chính do địa phương ban hành hoặc công bố có liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế cho phù hợp với Luật Tài nguyên nước và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tăng cường việc giám sát, theo dõi những công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất, đặc biệt phải kiểm tra chặt chẽ quy trình kỹ thuật đối với những giếng khoan công nghiệp khai thác với lưu lượng lớn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường ở cấp huyện, cấp xã về công tác quản lý, bảo vệ khai thác sử dụng bền vững nguồn nước.

Ngoài ra, Sở TNMT cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể, các ngành, các cấp và cơ quan báo, đài trong tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về tài nguyên nước để các tổ chức và cá nhân trong tỉnh biết, chấp hành; cung cấp thông tin tham gia cùng các đoàn giám sát, tạo điều kiện trong công tác giám sát, phản biện xã hội về tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh tính và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân theo quy định; theo dõi kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Thiên Bình 

Môi trường tv
Đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống làm việc với Sở TN&MT tỉnh Nghệ An

Đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống làm việc với Sở TN&MT tỉnh Nghệ An

Đà Nẵng: Dân khốn khổ vì cở sở giặt ủi xả khói thải gây ô nhiễm môi trường

Đà Nẵng: Dân khốn khổ vì cở sở giặt ủi xả khói thải gây ô nhiễm môi trường

Huyện Thanh Trì “ngó lơ” trước nhiều sai phạm về môi trường và an toàn lao động tại dự án Eco Dream

Huyện Thanh Trì “ngó lơ” trước nhiều sai phạm về môi trường và an toàn lao động tại dự án Eco Dream

Dự án Housinco Grand Tower Tân Triều mắc nhiều sai phạm nhưng không bị xử lý

Dự án Housinco Grand Tower Tân Triều mắc nhiều sai phạm nhưng không bị xử lý

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 09

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 09