Bắc Giang: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 2024

Thanh Thanh|09/04/2024 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề “Bảo đảm cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu” sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến 6/5 và có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 05/6/2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 1757 yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 2024. 

Với chủ đề “Bảo đảm cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”, các thông điệp chính của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 đó là: Bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường là xây dựng nông thôn mới; chủ động cấp, trữ nước an toàn, giải pháp hiệu quả ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; sử dụng nước tiết kiệm - hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người; bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước Quốc gia; nước sạch và vệ sinh là sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của trẻ em; rửa tay bằng xà phòng - hành động đúng - sức khỏe thật; thu gom, xử lý chất thải, rác thải, vì xóm làng xanh - sạch - đẹp.…

bacgiang-tuanlenuocsach-moitruongnet.png
Bắc Giang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 2024

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 diễn ra từ ngày 29/4 đến 6/5, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 05/6/2024 và lồng ghép với các sự kiện ngày môi trường thế giới và các ngày lễ lớn 30/4 - 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp Nhân dân nhằm cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh.

Đồng thời tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương.

Ngoài ra, cần tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chính chính trị - xã hội cần chủ động bố trí ngân sách và chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 2024