Bình Phước

Bình Phước chủ động trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, sản xuất
Ngày 21/2, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp cấp nước thực hiện các giải pháp giảm thiểu nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và sản xuất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.