California

Thủ tướng làm việc với một số tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ và đoàn chính trị gia vùng Vịnh San Francisco, bang California
Tại thung lũng Silicon, Thủ tướng đề nghị các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh. Với đoàn chính trị gia vùng Vịnh San Francisco, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn chào đón và dành những tình cảm gia đình cho những người con xa xứ trở lại quê hương. Đây là nét đặc trưng rất nhân văn của văn hóa dân tộc Việt Nam.