Canada

Đề nghị Canada hỗ trợ vốn cho những dự án hạ tầng năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại ĐBSCL
Cảm ơn Canada đã hỗ trợ nguồn vốn ODA hiệu quả thời gian qua, nhất là trong xóa đói giảm nghèo, Thủ tướng đề nghị thời gian tới, hợp tác ODA cần tập trung cho một số dự án lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada mong muốn Việt Nam ủng hộ, tham gia Sáng kiến "Thách thức định giá carbon toàn cầu" (GCPC) của Canada.