COP28

Dấu ấn Việt Nam tại COP28
Tiếp nối thành công từ Hội nghị COP26, COP27, Hội nghị COP28 được tổ chức tại Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE). Sự tham gia và đóng góp của Đoàn Việt Nam cho thấy trách nhiệm và cam kết của Việt Nam khi tham gia xử lý một trong những thách thức toàn cầu lớn nhất hiện nay là biến đổi khí hậu.