Dự kiến sẽ có thêm 1.600 hợp tác xã nông nghiệp trong năm 2023

Lâm Minh|28/01/2023 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ các hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất có chứng nhận, kết nối thị trường.

hop-tac-xa-nong-nghiep.jpg
Ảnh minh họa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến năm 2023 sẽ thành lập mới 1.600 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số lên 22.500 hợp tác xã nông nghiệp; trong đó trên 65% xếp loại tốt, khá. Cùng với đó là có trên 20.500 trang trại theo tiêu chí mới.

Định hướng của ngành nông nghiệp là hình thành các tổ hợp tác, trang trại liên kết với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ các hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất có chứng nhận, kết nối thị trường.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao vai trò của các hội, hiệp hội trong tham gia trong xây dựng chính sách, điều hành thị trường, cung cấp thông tin, kết nối thị trường, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người sản xuất. Tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các hiệp hội ngành hàng, liên hiệp hợp tác xã.

Ngành nông nghiệp tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng, sản phẩm; phát triển các vùng sản xuất tập trung, gắn với công nghiệp chế biến, phát triển thương hiệu nông sản vùng, miền, địa phương phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn, ngành nông nghiệp sẽ đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp như: chính sách phát triển nguồn nhân lực, đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học - công nghệ, thị trường, kết cấu hạ tầng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp như rà soát, sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật; cơ cấu lại các hợp tác xã tín dụng, nhất là xử lý một số hợp tác xã tín dụng yếu kém.

Cùng với đó là tăng cường minh bạch trong quản lý nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về hợp tác xã nông nghiệp.

Đến nay, cả nước có 94 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và gần 21.000 hợp tác xã nông nghiệp; trong đó khoảng 65% xếp loại khá, tốt và trên 2.000 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.

Đặc biệt, cả nước có 2.297 hợp tác xã nông nghiệp thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã, 145 hợp tác xã nông nghiệp trực tiếp gia xuất nhập khẩu và 1.200 hợp tác xã là chủ thể tham gia sản xuất và sở hữu khoảng 40% sản phẩm OCOP cả nước.

Bài liên quan
  • Bánh Tết quê nhà
    Nhắc đến vị Tết là nhung nhớ biết bao nỗi niềm tuổi xưa. Sớm nay, ngồi bên hiên nhà, hoài niệm về những ngày Tết bên gia đình chợt ùa về. Dường như tùy theo từng độ tuổi, mỗi một năm trôi qua, kí ức về Tết được nhắc nhở trong tiềm thức đều theo một kiểu riêng. Riêng với bản thân tôi, hồi ức về Tết gắn liền với các loại bánh quê xứ Quảng mẹ tự tay làm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự kiến sẽ có thêm 1.600 hợp tác xã nông nghiệp trong năm 2023