Hà Nội: Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn thực hiện kế hoạch chống biến đổi khí hậu

Moitruong.net.vn

– Sở NN-PTNT đã đề nghị TP Hà Nội các phương án, hoạt động nhằm chủ động trong công tác giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậụ.

Những năm vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) đã có nhiều hoạt động thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về biến đối khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về thiệt hại rủi ro thiên tai, hàng năm, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chủ động kiểm tra, rà soát và đề xuất xây dựng các công trình phòng chống thiên tai (PCTT) trọng điểm cấp bách. Sở NN-PTNT đã thực hiện nghiêm túc, cơ bản các công trình PCTT trọng điểm cấp bách đã được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng công tác PCTT trên địa bàn TP. Ngoài ra, quỹ phòng chống thiên tai của TP Hà Nội cũng đã được chi hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai tổng số tiền là 4.118 triệu đồng, trong năm 2019, dự kiến chi 55.941 triệu đồng để hỗ trợ phòng chống thiên tai.

Hà Nội đã thực hiện kế hoạch chống biến đổi khí hậu, Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; theo đó các xã, phường thị trấn trên địa bàn TP đã thành lập các đội xung kích PCTT cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt. Thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ, 5 không” trong PCTT và xây dựng cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều xã, huyện trên địa bàn TP đã thành lập được nhóm cộng đồng và nhóm hỗ trợ kỹ thuật nhằm triển khai có hiệu quả Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020.

Sở NN-PTNT đã xây dựng kế hoạch về phòng chống giảm nhẹ thiên tai trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp; Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Hỗ trợ thực hiện các dự án phòng chống giảm nhẹ thiên tai; Ổn định đời sống dân cư: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Qua 1 năm triển khai đã thu nhiều kết quả tích cực: Phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, tạo ra nhiều giống cây, giống lúa mới có sản lượng cao; lai tạo và sản xuất các giống vật nuôi tăng năng suất, đã dồn điền, đổi thừa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đến nay, toàn TP đã thực hiện dồn điền đổi thửa được 79.218,6ha, diện tích đất dôi dư sau dồn điền, đổi thừa là 1.836,9ha tạo điều kiện cho các địa phương quy hoạch mở rộng các công trình phúc lợi, quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, TP cũng đã thực hiện tốt các chính sách như vay vốn tín dụng, hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường nông sản, hỗ trợ về khoa học – công nghệ, khuyến nông, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp thu hẹp nhanh nên khó khăn cho việc hiện đại hoá và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, ứng dụng công nghệ cao còn ít. Hệ thống các công trình thuỷ lợi, đê điều xuống cấp và bị chia cắt do quá trình đô thị hoá, làm giảm năng lực phục vụ một số hệ thống công trình đã có. Đặc biệt, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, đê điều chưa tương xứng với số lượng, quy mô và nhiệm vụ của các công trình. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi cơ cấu phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp chất lượng cao theo hướng sản xuất hàng hoá.

Trước tình hình trên, Sở đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng xã hội về bảo vệ môi trường và ứng phó được với biến đổi khí hậu. Đề nghị TP tiếp tục xem xét, cân đối bố trị vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trong nông nghiệp nói chung và cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng đê điều, thuỷ lợi nói riêng nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và chủ động trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra.

Hà Châu (T/h)