Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V chính thức khai mạc tại Hà Nội

Ngọc Minh|04/08/2022 14:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 04/8, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V chính thức được khai mạc tại Hà Nội, sự kiện được tổ chức với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tham dự Hội nghị.

nghi.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị Môi trường toàn quốc là sự kiện quan trọng của ngành tài nguyên và môi trường. Kể từ năm 1998 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công 04 kỳ Hội nghị Môi trường toàn quốc.Thông qua từng hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, kiến nghị Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Kể từ sau Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV năm 2015 đến nay, công tác bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến rất mạnh mẽ từ chủ trương, giải pháp đến nhận thức và tư duy hành động. Vấn đề môi trường luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các chương trình nghị sự; các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

Xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường đã được đưa vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định chủ trương “xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”, “xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp luật để hình thành, vận hành mô hình kinh tế tuần hoàn”.

moi-2.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh những thành công đạt được, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Chất lượng môi trường tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn chậm; môi trường ở một số nơi vẫn tiếp tục bị ô nhiễm, đặc biệt tại các lưu vực sông, làng nghề; một số sự cố môi trường vẫn xảy ra; việc khai thác tài nguyên không hợp lý, thiếu tính bền vững tiếp tục làm thất thoát tài nguyên và tác động xấu lên môi trường; tình trạng phá rừng, săn bắt, mua bán trái phép động, thực vật hoang dã, sinh vật ngoại lai xâm lấn đang diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể và khách quan những mặt được và chưa được của công tác bảo vệ môi trường nước ta thời gian qua, chỉ ra được những nguyên nhân và chia sẻ bài học kinh nghiệm để từ đó thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động, chuyển hóa các thách thức thành cơ hội.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tin tưởng rằng, ý chí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân cùng với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế, Việt Nam sẽ thành công trong chuyển đổi chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế dựa vào khả năng cung ứng của các hệ sinh thái, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp; hoàn thành các mục tiêu của thập kỷ phục hồi các hệ sinh thái.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, sau 5 năm chủ trì thực hiện, từ lần thứ 4 tới nay, chúng ta thấy được đóng góp rất lớn của ngành tài nguyên và môi trường cùng các lĩnh vực về bảo vệ tài nguyên mà chúng ta đã thực hiện được. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn vừa qua phát triển rất tốt, giữ ổn định, đời sống của Nhân dân được cải thiện. Song song với phát triển kinh tế, các chỉ tiêu về môi trường đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương thực hiện thành công, bám sát.

moi-3.jpg
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

“Vừa qua, chúng ta đã thực hiện quy hoạch đất đai, trong đó, kiên định mục tiêu giữ đất rừng, đất trồng lúa bảo đảm mục tiêu mà Đại hội Đảng đưa ra. Phát triển kinh tế - xã hội, những dự án ứng dụng công nghệ mới, công nghệ khoa học kỹ thuật, công nghệ tuần hoàn ngày càng nhiều hơn hay các điểm, khu vực ô nhiễm đã được giải quyết ngày càng tốt hơn”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhận xét.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng chúng ta không được chủ quan với những thành tựu, kết quả đã đạt được, mà cần tiếp tục đưa ra một số giải pháp, chương trình như phát triển số lượng cây xanh ở các địa phương, cây xanh tại khu đô thị. Tiếp theo là rà soát lại các dự án, nhà máy đã xây dựng trong khu đô thị, khu công nghiệp để từng bước di chuyển nếu gây ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời, từ Trung ương tới địa phương, các bộ, ngành cần tập trung đào tạo nhân lực lĩnh vực bảo vệ môi trường để đáp ứng được tốc độ cải tiến, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ.

Hội nghị Môi trường toàn quốc năm 2022 là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương. Do đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hy vọng kết quả quan trọng tại Hội nghị sẽ là tiền đề quan trọng để chung tay, góp sức thúc đẩy mạnh mẽ những hành động cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường những năm tiếp theo.

Bài liên quan
  • Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, cấp nước sạch nông thôn
    Thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo ra môi trường sống an toàn và bền vững là mục tiêu chung được nêu trong Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V chính thức khai mạc tại Hà Nội